دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه ژنتیک

ژنتیک پزشکی شاخه‌ای از علوم زیستی پزشکی است که علل ژنتیکی رخداد بیماری‌ها و ارتباط آن با سلامت و بیماری را مورد بررسی قرار می‌دهد. این حوزه از علم پزشکی شامل تشخیص و درمان اختلالات ارثی است و به بررسی ساختار سلول‌ها از نظر کروموزومی و ژنی می‌پردازد و می‌توان طی آن به مباحث مهمی مانند ژنتیک بالینی، توارث، مهندسی ژنتیک، ژنتیک ایمنی، ژنتیک جمعیت، سیتوژنتیک، ژنتیک سرطان، ژنتیک بیوشیمیایی و ... پرداخت.

گروه ژنتیک پزشکی در تیر ماه سال 1397 با موافقت معاونت محترم آموزشی دانشگاه به عنوان یک گروه آموزشی مستقل فعالیت‌ خود را آغاز نمود. این گروه به عنوان یکی از گروه‌های علوم پایه مسئوليت آموزش کلیه واحدهای نظری و عملی درس ژنتیک پزشکی و دروس مرتبط به دانشجويان رشته‌های کارشناسی ارشد بیوشیمی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، پرستاری و بهداشت عمومی بر عهده دارد.