دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه علوم تشریح

 

گروه آناتومي جزء قديمي ترين بخش هاي دانشگاه علوم پزشكي است. فعاليت آموزشي اين بخش تقريباً همزمان با تاسيس دانشكده پزشكي در سال 1356 شروع شد. در ابتدا اين فعاليت ها منحصر به آموزش دانشجويان بود ولي در حال حاضر علاوه بر ارائه سرويس آموزشي به كليه رشته هاي اين دانشگاه خدمات پژوهشي نيز ارائه مي گردد. در حال حاضر آقاي دكتر محمد ابراهيم آستانه به عنوان مدير گروه و خانم دكتر زهره ماكولاتي، آقاي دكتر مجيد نقدي و خانم دکتر نگار ورع به عنوان اعضاي هيات علمي دربخش آناتومي مشغول به كار مي باشند. لازم به ذکر است گروه آناتومی در سال 1391 به عنوان گروه برتر در دانشگاه انتخاب شد.