دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه بیوشیمی

گروه بیوشیمی بالینی از گروه هاي آموزشي علوم پايه دانشگاه علوم پزشكي فسا مي باشد كه ازبدو تاسيس دانشكده پزشكي بنيانگذاري شده است . رسالت اصلي اين گروه فراهم آوردن زمينه مناسب براي دانشجويان و اعضاي هيات علمي در جهت گسترش كمي و كيفي آموزش و تحقيقات پايه و كاربردي در زمينه بیوشیمی بالینی است در اين راستا اميدواريم كيفيت و كميت آموزش و تحقيقات را به گونه اي توسعه دهيم تا در توليد علم و ارتقاء سلامت در كشور موثر واقع گردد .

در حال حاضر گروه بیوشیمی بالینی  داراي 4 عضو هیات علمی با مدرک دکترای بیوشیمی بالینی، دو كارشناس  ارشد با مدرک تحصیلی بیوشیمی بالینی و شیمی مي باشد. در مقطع تحصیلات تکمیلی گروه بیوشیمی بعنوان اولین گروه اموزشی دانشگاه فعالیت خود را با رشته کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی از سال 1393 با 4 دانشجو آغاز نموده است و تا کنون به صورت منظم ادامه داشته که ماحصل ان فارغ التحصیل  8 دانشجو بوده و در حال حاضر نیز در گروه 14 دانشجو درحال تحصیل می باشند.
گروه بیوشیمی بالینی هم اکنون عهده‌دار آموزش دروس مختلف بیوشیمی بالینی و شیمی دررشته پزشکی و رشته‌های مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی‌ارشد است. از نظر فعاليت هاي آموزشي، واحد هاي تدريس گروه بیوشیمی بالینی مربوط به گروه هاي زير مي باشد :

پزشکی - علوم آزمایشگاهی- پرستاری - اتاق عمل - هوشبری- بهداشت عمومی

اهداف و رسالت گروه :

رسالت گروه بیوشیمی در مرحله اول ارتقا سطح علمی دانشجویان رشته پزشکی و سایر رشته های وابسته در مباحث بیوشیمی بالینی و نیز تربیت متخصصین رشته بیوشیمی بالینی در مقاطع کارشناسی ارشد می باشد. براین اساس ، اهداف گروه بیوشیمی بالینی به شرح زیر می باشد :

1-ارائه و آموزش دروس نظری و عملی بیوشیمی بالینی به دانشجویان تمام مقاطع و رشته های موجود در دانشگاه علوم پزشکی فسا

2- انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در حیطه های مختلف بیوشیمی بالینی

3- تربیت نیروهای متخصص و توانمند برای برآوردن نیازهای آموزشی و پژوهشی جامعه

4- ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه های ممکن 

5 - ارائه تکنیک های پیشرفته بیوشیمی از جمله 

 Elisa, Real time PCR, HPLC, Electrophoresis, Spectrophotometer, Cell Culture, Western blot