دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه بیوشیمی

کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

 

 

آرایش ترمی دروس

آرايش ترمي بيوشيمي97.pdf  

 

 لیست دانشجویان          

لیست ورودی های ارشد بیوشیمی.pdf