دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه میکروب شناسی

میکروب شناسی پزشکی شاخه ای از علوم پایه پزشکی می باشد که در ابتدا زیر شاخه های باکتری، انگل، ویروس، قارچ، ایمنی و حشره شناسي را در بر می گرفت امروزه خیلی از این زیر شاخه ها بصورت مستقل به کار خویش ادامه می دهند.

در دانشگاه علوم پزشکی فسا همزمان با تاسیس در سال 1356 گروه میکروب شناسی با تمامی زیر شاخه های فوق الذکر شروع به کار کرد. مدیریت گروه در ابتدا به عهده دکتر بصیری و پس از ایشان به ترتیب به عهده دکتر حاتم، دکتر خورشید، آقای علوی و سرکار خانم شمس الدین  قرار داشته است، و در حال حاضر آقاي دکتر سهراب نجفی پور اين مسئوليت را به عهده دارند. این گروه به عنوان یکی از گروه های اصلی علوم پایه مسئوليت تدريس کلیه دروس نظري و عملي باکتری، قارچ، ایمنی، ویروس، انگل و حشره شناسی را به دانشجويان رشته هاي مختلف عهده دار می باشد. پروژه هاي تحقيقاتي متعددي در قالب پایان نامه و طرح های تحقیقاتی در زمينه هاي مختلف در اين گروه انجام مي گيرد