دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آسیب شناسی

رسالت گروه پاتولوژی 

ما بر آنیم کلیه فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و درمانی را برنامه محور نموده و با دادن بازخورد مناسب و اصلاح مداوم برنامه ها موقعیت مناسبی را برای رسیدن به وضعیت مطلوب طراحی و اجرا نمائیم و در قبال وظایف خود به مقامات ارشد دانشکده و دانشگاه پاسخگو هستیم.

این گروه ماموریت های زیر را به عهده دارد:

1- تربیت نیروی  انسانی متخصص و کارآمد در رشته آسیب شناسی مورد نیاز منطقه و کشور

2- همکاری با دانشکده و دانشگاه برای تربیت دانشجویان رشته های مختلف در مقاطع مختلف شامل: دستیاری داخلی، دکترای حرفه ای پزشکی، کارشناسی علوم آزمایشگاهی، کارشناس ارشد بیوشیمی

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، دکترای تخصصی مهندسی بافت، کارشناس ارشد فیزیولوژی، کارشناسی هوشبری و اتاق عمل

3- توسعه علم و فناوری در زمینه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

4- مشارکت در تامین ، حفظ و ارتقا سطح سلامت جامعه

5- پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر جامعه و ارتقا مهارت های حرفه ای فراگیران

6- ارتقا فضای فرهنگی و اجتماعی و نهادینه کردن ارزشهای والای انسانی و اسلامی و اخلاق حرفه ای