دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه بیماری های کودکان

 

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عکس

سمت

مرتبه  علمی

رشته تخصصی و درجه علمی

رزومه

پست الکترونیک

1

زهرا بازرگانی

Bazaghani

مدیر گروه

استادیار

متخصص کودکان و نوزادان –فوق تخصص کلیه

 

2

قاسم نیکفر

Nikfar

عضو گروه

استادیار

متخصص کودکان ونوزادان-فوق تخصص  غدد کودکان

 

3

مریم بهمنیار

Bahmaniar

عضو گروه

استادیار

متخصص کودکان و نوزادان –فوق تخصص کبد و گوارش

 

4

عالیة میرزایی

 

عضو گروه

استادیار

متخصص کودکان و نوزادان-فوق تخصص نوزادان

 

5

الهام سادات یوسفی فر

 

عضو گروه

استادیار

متخصص کودکان و نوزادان-فوق تخصص نوزادان

 

6

الهام کبریایی

 

عضو گروه

استادیار

متخصص کودکان و نوزادان

 

7

هدایت رسولی

 

عضو گروه

استادیار

متخصص کودکان و نوزادان

   

8

لیلا جوهری

 

عضو گروه

استادیار

متخصص کودکان و نوزادان

   

9

ایرج ضابطی

 

عضو گروه

استادیار

متخصص کودکان و نوزادان

   

10

پگاه  رضائی

 

عضو گروه

استادیار

متخصص کودکان و نوزادان