دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

green

دفتر توسعه آموزش

 

پیام مدیر دفتر

ورود شما را به وب سایت دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکي فسا خوش آمد مي گويیم. دفتر توسعه آموزش (Educational Development Office: EDO) يکي از واحدهاي دانشکده پزشکي است که زير نظر مستقيم رياست دانشکده و با تأسي از رهنمودهاي مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي (EDC) دانشگاه فعاليت مي نماید. این دفتر در دی ماه 96 به منظور نظارت و ارزیابی فرآیندهای آموزشی علوم پایه و بالینی و برنامه ریزی و اجرای فعالیت های ارتقاء دهنده کیفیت آموزش تأسیس گردید. این فعالیت ها با کمک کمیته های EDO و اساتید دانشکده پزشکی برگزار می شود. اميد است با استانداردسازي برنامه آموزش پزشکي بتوانيم گام موثري در ارتقاي آموزش و تربيت پزشکان در چارچوب اهداف برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی برداريم.

با تقدیم احترام

دکتر محسن گوهری