دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

معاونت آموزشی

 

معاون آموزشی دانشکده پزشکی

دکتر مریم کاظمی

متخصص پزشکی اجتماعی

 

ax.jadid

 

 

 

پیام معاون آموزشی دانشکده:

 

به نام خدایی که جان را فکرت آموخت

دانشکده پزشکی فسا بر آنست با توکل بر خدا در جهت تربیت نیروی انسانی کارآمد در مجموعه بهداشت و درمان، با رویکرد کسب رضایت الهی گام برداشته تا ضمن شکوفایی بعد شخصیتی دانشجویان، تعالیم پزشکی به نحوی شایسته و در خور به این عزیزان ارائه گردد تا منجر به تربیت دانش آموختگان فرهیخته و دانشمند گردد.

اینک که به لطف پروردگار مسئولیت معاونت آموزشی دانشکده پزشکی به اینجانب سپرده شده است تعهد خود را نسبت به تلاش همه جانبه در راستای ارتقا سطح کیفی آموزش دانشکده اعلام می دارم و امیدوارم در کنار تلاش همه عزیزان در دانشکده پزشکی بتوانیم محیطی آرام، با نشاط، پویا ودر شأن دانشجویان پزشکی فراهم نمائیم .

 

شرح وظایف:

 

-         برنامه ريزي براي اجراي موثر برنامه هاي آموزشي مصوب

-         برنامه ريزي براي فراهم شدن شرايط توسعه آموزش با همكاري واحد EDO دانشكده پزشكي

-         برنامه ريزي براي جذب اعضاي هيئت علمي جديد متناسب با  نيازهاي آموزشي دانشكده پزشكي

-         برنامه ريزي براي بازنگري برنامه هاي آموزشي و ارائه پيشنهاد به  مراجع بالاتر

-         برنامه ريزي جهت تكريم جايگاه اساتيد و دانشجويان و ايجاد انگيزه و اميد در انها با اعمال مشوق هاي مناسب و نيز پايش برنامه ها براي خلق فضاي رقابتي

-         برنامه ريزي براي جلب مشاركت اعضاي هيئت علمي و گروههاي آموزشي در فرآيندهاي مديريتي، عملياتي و ارزشيابي

-         برگزاري جلسات شوراي آموزشي دانشكده پزشكي بر اساس تقويم ساليانه آموزشي

-         مشاركت فعال در راستاي ارتقا دانشكده پزشكي منطبق بر استانداردهاي اعتباربخشي پزشكي عمومي

-         برنامه ريزي براي برگزاري آزمون هاي علوم پايه، پيش كارورزي، صلاحيت باليني و ارتقا دستياران با همكاري اداره كل آموزش دانشگاه

-         تهيه و پيشنهاد آئين نامه هاي مختلف آموزشي با همكاري مسئولين ذيربط و نظارت بر حسن اجراي آنها

 

رزومه دکتر کاظمی

 

 مدیر آموزش علوم پایه :

دکتر یاسر منصوری 

 

news.5254

 شرح وظایف:

 

 

شرکت در شورای آموزشی دانشکده و اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه

- اجرای آئین نامه ها و مقررات آموزشی مصوب

- تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی با همکاری گروههای آموزشی و مسئولین آموزش

- نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی گروههای آموزشی و کوشش در جهت حل مشکلات آموزشی مربوطه

- همکاری با EDO  دانشکده برای پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیات علمی و مدیران گروه های آموزشی مختلف علوم پایه

-همکاری در برنامه‌ریزی جهت تامین امکانات لازم جهت تعامل علمی - آموزشی با گروه های آموزشی دانشکده

- همکاری در برنامه ریزی و اقدام در خصوص توسعه و تقویت گروه های آموزش علوم پایه.

-شرکت فعال در جلسات و کمیته های مختلف آموزشی در سطح دانشکده و دانشگاه و وزارت متبوع در صورت لزوم

- همکاری و نظارت بر جمع آوری و تنظیم اطلاعات لازم در زمینه امور آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی علوم پایه دانشکده

-تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه های آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی علوم پایه دانشکده.

 

 

 

کارشناس آموزش علوم پایه :

خانم صدق کردار

شرح وظایف :

 

 • همکاری در ثبت نام دانشجویان جدید الورود
 • تعریف دروس بر اساس مشخصات ارسالی از سوی گروه های آموزشی (مدرسان، برنامه زمان بندی شده، تاریخ آزمون) در سامانه هم آوا قبل از شروع نیمسال
 • تأیید حذف و اضافه واحدهای دانشجويان (پس از موافقت معاون آموزشی دانشکده)
 • تأیید حذف اضطراری و پزشکی واحدهای دانشجويان
 • هماهنگی جهت دروس معرفی به استاد دانشجویان
 • همکاری در مکاتبات و اجرای آزمون های جامع علوم پایه
 • بررسی و تأیید حداقل تعداد واحدهاي درسي گذرانده شده دانشجويان جهت شرکت در آزمون جامع علوم پایه
 • معرفی دانشجویان واجد شرایط امتحان علوم پایه به نهاد های وزارتی ذیربط
 • صدور گواهی اشتغال به تحصیل
 • تنظیم مکاتبات مورد نیاز جهت تطبیق دروس دانشجویان دانشکده پزشکی
 • ثبت نمرات دانشجويان مهمان در سامانه هم آوا
 • برگزاری آزمون های حضوری و مجازی (دریافت سوالات از اساتید، هماهنگی محل برگزاری، تنظیم لیست حضار، مراقبت از آزمون، تکثیر برگه های سوال، تحویل پاسخنامه ها به اساتید)
 • ثبت نمرات آزمون جامع علوم پایه در سامانه هم آوا
 • استخراج دانشجویان برتر و مشروط در هر نیمسال
 • اعلام مشروطي دانشجويان به دانشجو، استاد مشاور و خانواده دانشجو
 • تائید معدل دانشجویان جهت اخذ وام و تسهیلات
 • پیگیری و دریافت لیست نمرات پایان نیمسال جهت بایگانی
 • انجام مکاتبات لازم جهت تأمین کالاهای مورد نیاز آموزش
 • تهیه فرایندهای مربوطه
 • ارائه گزارش های پیشرفت کار
 • انجام سایر امور محوله

 

 

 مدیر آموزش مقدمات بالینی :

دکتر وحید سجادی

 

شرح وظایف : 

 

 

شرکت در شورای آموزشی دانشکده و اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه

- اجرای آئین نامه ها و مقررات آموزشی مصوب

- تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی با همکاری گروههای آموزشی و مسئولین آموزش

- نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی گروههای آموزشی و کوشش در جهت حل مشکلات آموزشی مربوطه

-- نظارت بر اجرای ارزیابی دانشجویان در مرحله مقدمات بالینی  و حل مشکلات مربوطه

- همکاری با EDO  دانشکده برای پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیات علمی و مدیران گروه های آموزشی مختلف علوم پایه

-همکاری در برنامه‌ریزی جهت تامین امکانات لازم جهت تعامل علمی - آموزشی با گروه های آموزشی  بالینی دانشکده

- همکاری در برنامه ریزی و اقدام در خصوص توسعه و تقویت گروه های آموزش مقدمات بالینی

-شرکت فعال در جلسات و کمیته های مختلف آموزشی در سطح دانشکده و دانشگاه و وزارت متبوع در صورت لزوم

- همکاری و نظارت بر جمع آوری و تنظیم اطلاعات لازم در زمینه امور آموزشی مقدمات بالینی

-تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه های آموزشی مقدمات بالینی

 

 

 

کارشناس آموزش مقدمات بالینی :

خانم فیاض بخش

 

شرح وظایف :

 

 

 • صدور گواهي اشتغال به تحصيل
 • تعریف دروس بر اساس مشخصات ارسالی از سوی گروه های آموزشی (مدرسان، برنامه زمان بندی شده، تاریخ آزمون) در سامانه هم آوا قبل از شروع نیمسال
 • تنظیم جدول آرایش ترمی در ابتدای هر نیمسال
 • بررسی و تأیید حداقل تعداد واحدهاي درسي گذرانده شده دانشجويان جهت ورود به مراحل باليني
 • تنظیم مکاتبات مورد نیاز جهت تطبیق دروس دانشجویان
 • تأیید حذف و اضافه واحدهای دانشجويان (پس از موافقت معاون آموزشی دانشکده)
 • تأیید حذف اضطراری و پزشکی واحدهای دانشجويان
 • هماهنگی جهت دروس معرفی به استاد دانشجویان
 • هماهنگی جهت برگزاری جشن روپوش سفید
 • برگزاری آزمون های حضوری و مجازی (دریافت سوالات از اساتید، هماهنگی محل برگزاری، تنظیم لیست حضار، مراقبت از آزمون، تکثیر برگه های سوال، تحویل پاسخنامه ها به اساتید)
 • ثبت نمرات دانشجويان مهمان در سامانه هم آوا
 • استخراج دانشجویان برتر و مشروط در هر نیمسال
 • اعلام مشروطي دانشجويان به دانشجو، استاد مشاور و خانواده دانشجو
 • تائید معدل دانشجویان جهت اخذ وام و تسهیلات
 • هماهنگي های مربوط به امور مرکز مهارت های بالینی
 • هماهنگی ایاب و ذهاب دانشجویان
 • انجام مکاتبات لازم جهت تأمین کالاهای مورد نیاز آموزش تهیه فرایندهای مربوطه
 • ارائه گزارش های پیشرفت کار
 • انجام سایر امور محوله

 

 

 مدیر آموزش بالینی :

دکتر الهام کبریایی

 

 

شرح وظایف :

 

 

 • برنامه ریزی و نظارت بر آموزش بالینی
 • اداره کلی امور آموزشی مربوط به دوره کارآموزی و کارورزی
 • عضویت در کمیته خودارزیابی استانداردهای پزشکی عمومی
 • عضویت در کمیته برنامه ریزی درسی آموزشی پزشکی عمومی
 • نظارت بر اجرای صحیح مقررات و آئین نامه های آموزشی در بیمارستان
 • تنظیم برنامه های آموزشی و امتحانی
 • ارزشیابی عملکرد آموزشی دانشجویان، اساتید و کارشناسان آموزشی با همکاری EDO
 • تهیه و پیشنهاد آئین نامه های مختلف آموزشی با همکاری مسئولین ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن ها
 • برگزاری جلسات با مدیران گروه های آموزشی بالینی جهت اتخاذ تصمیمات در مورد مسائل مطروحه آموزش بالینی
 • سایر امور محوله

 

 

کارشناس آموزش بالینی 

استیودنتی:

خانم فیاض بخش

 

شرح وظایف :

 

 

 • تائید معدل دانشجویان جهت اخذ وام و تسهیلات
 • تنظیم صورتجلسات شورای آموزشی بالینی
 • ثبت نمرات دانشجويان مهمان در سامانه هم آوا
 • استخراج دانشجویان برتر و مشروط در هر نیمسال
 • اعلام مشروطي دانشجويان به دانشجو، استاد مشاور و خانواده دانشجو
 • برگزاری آزمون های حضوری و مجازی (دریافت سوالات از اساتید، هماهنگی محل برگزاری، تنظیم لیست حضار، مراقبت از آزمون، تکثیر برگه های سوال، تحویل پاسخنامه ها به اساتید)
 • همکاری در ثبت نام دانشجویان جدید الورود
 • تعریف بازه زمانی انتخاب واحد استیودنتی
 • تعریف گروه های (روتیشن) دروس بالینی بر اساس لیست دریافتی از نماینده ورودی
 • ثبت نمرات استیودنتی در سامانه هم آوا و چاپ لیست نمرات جهت امضا توسط مدرسان و ارسال به آموزش بیمارستان
 • معرفی دانشجویان مهمان و مردود به بخش جهت تعیین روتیشن
 • هماهنگی طراحی و چاپ اتیکت دانشجویان
 • ارائه گزارش های پیشرفت کار
 • انجام سایر امور محوله

 

 

کارشناس آموزش بالینی 

اکسترنی و اینترنی :

خانم میری زاده

 

شرح وظایف :

 

 

 • انجام امور مربوط به حقوق کارآموزان و کارورزان پزشکی
 • همکاری در مکاتبات و اجرای آزمون های جامع پیش کارورزی
 • بررسی و تأیید حداقل تعداد واحدهاي درسي گذرانده شده دانشجويان جهت شرکت در آزمون جامع پیش کارورزی
 • استعلام وضعیت ثبت عنوان پایان نامه دانشجویان از معاونت پژوهشی جهت تأیید شرکت در آزمون جامع پیش کارورزی
 • ثبت نمرات آزمون پیش کارورزی
 • همکاری در برگزاری ازمون صلاحیت بالینی دانشجویان
 • تعریف گروه های (روتیشن) دروس بالینی بر اساس لیست دریافتی از نماینده ورودی و ارسال به آموزش بیمارستان قبل از شروع هر نیمسال
 • معرفی دانشجویان مهمان و مردود به بخش جهت تعیین روتیشن
 • تعریف دروس بر اساس مشخصات ارسالی از سوی گروه های آموزشی (مدرسان، برنامه زمان بندی شده، تاریخ آزمون) در سامانه هم آوا قبل از شروع نیمسال
 • تعریف بازه زمانی انتخاب واحد اکسترنی و اینترنی و نظارت بر انتخاب واحد
 • ثبت نمرات اکسترنی و اینترنی در سامانه هم آوا و چاپ لیست نمرات جهت امضا توسط مدرسان و ارسال به آموزش بیمارستان
 • صدور گواهي اشتغال به تحصيل
 • انجام هماهنگی های لازم با اساتید (هیأت علمی و مدعو) در مورد دروس تئوری بالینی
 • تأیید حذف و اضافه واحدهای دانشجويان (پس از موافقت معاون آموزشی دانشکده)
 • تأیید حذف اضطراری و پزشکی واحدهای دانشجويان
 • بررسی نمرات دانشجویان جهت فراغت از تحصیل
 • تائید معدل دانشجویان جهت اخذ وام و تسهیلات
 • تنظیم صورتجلسات شورای آموزشی بالینی
 • تنظیم مکاتبات مورد نیاز جهت تطبیق دروس دانشجویان
 • ثبت نمرات دانشجويان مهمان در سامانه هم آوا
 • استخراج دانشجویان برتر و مشروط در هر نیمسال
 • اعلام مشروطي دانشجويان به دانشجو، استاد مشاور و خانواده دانشجو
 • برگزاری آزمون های حضوری و مجازی (دریافت سوالات از اساتید، هماهنگی محل برگزاری، تنظیم لیست حضار، مراقبت از آزمون، تکثیر برگه های سوال، تحویل پاسخنامه ها به اساتید)
 • همکاری در ثبت نام دانشجویان جدید الورود
 • نامه هماهنگی ایاب و ذهاب دانشجویان
 • هماهنگی طراحی و چاپ اتیکت و مهر دانشجویان
 • انجام مکاتبات لازم جهت تأمین کالاهای مورد نیاز آموزش
 • تهیه فرایندهای مربوطه
 • ارائه گزارش های پیشرفت کار
 • انجام سایر امور محوله

 

 

 کارشناس بالینی بیمارستان :

خانم جرجانی

شرح وظایف :

 • تهیه لیست ماهیانه دانشجویان پزشکی مقطع بالینی به ناظم خوابگاه از ده روز قبل از شروع بخش
 • پیگیری مشکلات خوابگاه و سلف سرویس دانشجویان و درخواست وسایل مورد نیاز
 • تهیه لیست دانشجویان پزشکی قبل از ورود به بخش و معرفی به مدیران گروه به تفکیک بخش ها حداقل دو هفته قبل از شروع بخش
 • نظارت بر حضور دانشجویان در بخش های بالینی طبق لیست معرفی شده به مدیران گروه و پیگیری غیبت دانشجو
 • تحویل و تحول لاگ بوک به دانشجویان در ابتدا و انتهاي هر بخش و تکثیر جهت ماه آتی و تحویل از دانشجو در پایان ماه
 • تکثیر و ارائه شرح وظایف دانشجویان کارآموز و کارورز و اهداف آموزشی و core curiculum به دانشجویان  و تحویل یک نسخه از آن به  بخشهای بالینی  جهت نصب در بورد آموزشی
 • ارائه برنامه آموزشی بخش های بالینی طبق هماهنگی با مدیر گروه به دانشجویان جهت اطلاع از زمان برگزاری برنامه های آموزشی و حضور
 • نظارت بر برگزاری کنفرانس های درون بخشی، درمانگاه های آموزشی و کارگاه ها و پیگیری علت در صورت عدم برگزاری و ارائه گزارش به مدیر آموزش بالینی دانشکده پزشکی
 • ثبت و نگهداری برنامه کشیک دانشجویان حداکثر تا دوم هر ماه و ارائه یک نسخه از آن به بخش مربوطه
 • برگزاری قرعه کشی دانشجویان OT قبل از شروع هر ماه با هماهنگی نماینده OT
 • چک کشیک های OT و موظفی دانشجویان جهت پیشگیری همزمان OT  و موظفی توسط یک دانشجو ،در صورت تخطی معرفی دانشجو به مدیر آموزش بالینی دانشکده پزشکی جهت طرح در شورای آموزشی دانشکده
 • پیگیری غیبت و یا تأخیر دانشجویان در کشیک های موظفی و OT
 • برنامه ریزی شش ماهه کنفرانس های بالینی هفتگی روزهای دوشنبه هر هفته و اطلاع رسانی به اساتید و دانشجویان
 • ثبت حضور دانشجویان در کنفرانس های هر هفته و ارائه گزارش حضور دانشجویان در بخش به تفکیک در پایان بخش جهت ارائه به مدیران گروه جهت تأثیر در ارزیابی پایان بخش
 • ثبت حضور اساتید در کنفرانس های بالینی هر هفته و ارائه گزارش شش ماهه حضور اساتید به مدیر آموزش بالینی دانشکده پزشکی جهت اطلاع از حضور فعال و غیر فعال اساتید
 • جمع آوری سؤالات پایان بخش های بالینی از اساتید مربوطه
 • برگزاری آزمون پایان بخش به صورت حضوری و گرفتن نتایج ازمون به صورت حضوری و تصحیح اوراق توسط اساتید ، اعلام نمرات به دانشجویان و ارجاع نمرات به آموزش دانشگاه (اداره کل) جهت ثبت
 • هماهنگی برگزاری جلسات آموزشی و اطلاع رسانی به اساتید
 • تهیه و تدوین صورتجلسات، نگهداری یک نسخه از آن و پیگیری مصوبات جلسه
 • نیازسنجی کتب مورد نیاز جهت آموزش دانشجویان از اساتید و ارجاع به مدیر آموزش بالینی دانشکده پزشکی جهت خرید
 • برنامه ریزی جهت استفاده از Skill lab و پیشگیری از تداخل برگزاری کلاس ها و کمیته ها و جلسات وکارگاه ها
 • نیازسنجی ازمدیران گروه جهت خرید مولاژ و وسایل کمک آموزشی وپیگیری های لازم جهت خرید و تعمیرات لازم در صورت لزوم
 • هماهنگی جهت برگزاری کارگاه ها برای گروه هدف و ثبت مستندات
 • ارائه برگ مرخصی به دانشجویان جهت تأیید مدیر گروه و استادی که راند آموزشی با ایشان می باشد
 • ثبت تاریخ های مرخصی دانشجویان در دفتر مخصوص جهت پیشگیری از گرفتن مرخصی بیشتر از حد نصاب توسط دانشجو
 • هماهنگی جهت برگزاری آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی

 

 

 

مدیر آموزش دستیاری:

دکتر پوپک محقق

شرح وظایف :

 کارشناس آموزش دستیاری

خانم ابوالقاسمی

شرح وظایف :

 • مشارکت در برنامه ریزی آموزشی و روتیشن بندی دستیاران و همکاری با مدیران گروه
 • هماهنگی در برگزاری و شرکت دستیاران در کارگاه های بدو ورود
 • معرفی دستیار به بخش و دانشگاه شیراز بصورت ماهیانه
 • تحویل فرم نمره و اخذ نمره از اساتید و مدیر گروه و جمع بندی نمرات ماهیانه
 • بایگانی نمرات بصورت ماهیانه
 • جمع آوری سوال ، پیگیری تایپ و ....در صورت برگزاری آزمون
 • جمع آوری سوال ، پیگیری تایپ و ....در صورت برگزاری آزمون پیش ارتقا و آسکی
 • پیگیری امور مربوط به ازمون ارتقا در دانشگاه و حضور در برگزاری ازمون ارتقا
 • جمع بندی نمرات(لاگ بوک، اخلاق حرفه ای، آسکی ، داپس و ...) بصورت سالیانه و ارائه به دانشگاه جهت ثبت در سامانه وزارت و دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • حضور فعال در جلسات مربوط به امور دستیاری و تدوین و بایگانی صورتجلسات مربوطه
 • تحویل عنوان پایان نامه دستیاران و طرح در شورای آموزش عالی دستیاری و گزارش نتیجه به دستیار بصورت کتبی
 • پیگیری امور مربوط به خوابگاه ، سلف سرویس و تهیه روپوش سفید و ...
 • ثبت مرخصی و حضور و غیاب دستیاران
 • ارسال گواهی کار و حضور در بخش دستیاران به کارشناس دستیاری دانشگاه جهت پرداخت حقوق و کارانه بصورت ماهیانه
 • نظارت بر لاگ بوک الکترونیکی
 • تحویل ، نظارت و بایگانی کشیک ماهیانه
 • تعامل با مدیر گروه در خصوص امور محوله
 • انجام سایر امور محوله مربوط به دستیاران
 • انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق

 

 

 

 

 مسئول اساتید مشاور :

دکتر عباس عبداللهی

10277

 

 شرح وظایف :

 

 

 • برگزاری اردوی شهرگردی و معرفی بخش­های مختلف دانشگاه به دانشجویان جدیدالورود.
 • تقسیم دانشجویان جدیدالورود بین اساتید مشاور قبل از شروع انتخاب واحد و نیز نصب اطلاعیه آن برای دانشجویان
 • دریافت گزارشات عملکرد تکمیل شده توسط اساتید مشاور دانشکده/ستاد تحت پوشش، جمع­بندی و ارسال آن برای مسئول اساتید مشاور دانشگاه
 • ارسال نام دانشجویانی که می­بایست به مرکز مشاوره مراجعه می­کردند ولی مراجعه نکردند به مسئول اساتید مشاور دانشگاه، جهت اعلام به آموزش و جلوگیری از انتخاب واحد تا روشن شدن تکلیف.
 • نیازسنجی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاه­های آموزشی جهت اساتید مشاور.
 • برگزاری جلسات هماهنگی با اساتید مشاور دانشکده/ستاد با حضور ریاست دانشکده.

تبصره: کلیه امور مربوط به دانشجویان شاهد و ایثارگر توسط مسئول اساتید مشاور آن ستاد انجام می­شود.