دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

رسالتَ، اهداف و مأموریت ها

 

بیانیه مأموریت دانشکده پزشکی فسا

رسالت

دانشکده پزشکی فسا در راستای ارتقای مستمر کیفیت ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی مبتنی بر نیاز جامعه و شکل گیری جامعه مدنی دانشگاهی، مأموریت آموزش و تربیت نیروی انسانی کارآمد از طریق بسترسازی برای نوآوری و شکوفایی استعدادها و ظرفیت های نخبگان جامعه دانشگاهی را به عهده دارد و با تأکید بر اصالت بخشی به آزادی اندیشه و بیان دانشجویان و احترام به خرد جمعی، خود را در تحقق این اهداف متعهد می داند.

چشم انداز

دانشکده پزشکی فسا بر آنست تا با توکل بر خدا همواره دانشکده ایی پیشرو، الگو، نواندیش و کیفیت محور در تربیت نیروی انسانی کارآمد در مجموعه بهداشت و درمان کشور بوده و در ارائه مطلوبترین خدمات آموزشی و سیاستگذاری آموزشی یکی از دانشکده های پیشرو در کلان منطقه 5 و نوآور و دارای تعامل سازنده در میان سایر دانشکده های همتراز کشور باشد.

ارزش های محوری

  • کسب رضایت الهی
  • احترامبه کرامت انسانی
  • عدالت محوري
  • آزادي انديشه و بيان

اهداف کلان

  • ارتقای سطح آموزش در راستای پاسخ به نیازهای نظام سلامت و جامعه
  • ارتقای سطح پژوهش به منظور ارائه راه حل برای مشکلات و نیازهای جامعه و همچنین تولید علم و فناوری
  • ارتقاء سطح بینش فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان

 برنامه سال 1400 دانشکده ی پزشکی 

pdfbarname 1400.pdf