دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

  1. رویدادها و اخباررویدادها و اخبار
  2. اطلاعیه ها و فراخوان هااطلاعیه ها و فراخوان ها
  3. قوانین و راهنماهاقوانین و راهنماها
  4. فرم های مورد نیازفرم های مورد نیاز

تدوین و اجرای فرایند کارانه آموزشی

تدوین و اجرای فرایند کارانه آموزشی

کارانه آموزشی که جهت ترغیب و قدردانی از همکاری آموزشی پزشکان متخصص غیر هیئت علمی و بر اساس ارزشیابی ماهیانه از فعالیت های آموزشی اساتید تدوین شده بود. در اردیبهشت و خرداد ماه 1397 با حمایت هیئت رئیسه محترم دانشگاه اجرا شد و برای ماه های آینده تداوم خواهد ...

ادامه مطلب

جلسه شورای آموزش دستیاری

جلسه شورای آموزش دستیاری

جلسه شورای آموزش دستیاری در تاریخ97/3/8 با حضور دکتر معتضدیان، دکتر انصاری، دکتر پزشکی، دکتر نصری، دکتر محقق، خانم ابوالقاسمی و خانم عسکری زاده برگزار شد. در این جلسه دفاع از پایان نامه ی دستیاران، برگزاری آزمون ارتقاء دستیاری در دانشگاه علوم پزشکی فسا ...

ادامه مطلب

افتتاحیه فضای فیزیکی دانشکده پزشکی فسا

افتتاحیه فضای فیزیکی دانشکده پزشکی فسا

  مراسم افتتاحیه ی دانشکده پزشکی در تاریخ 97/2/25 با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه و معاون آموزشی دانشگاه برگزار شد. دانشکده پزشکی با ریاست دکتر سمیه معتضدیان، معاونت آموزشی دکتر امیر انصاری، مدیریت EDO دکتر محسن گوهری نیا و کارشناس EDO خانم کیهان پور ...

ادامه مطلب

برای مشاهده و دریافت فرم های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی فسا اینجا را کلیک کرده، سپس در صفحه جدید وارد سربرگ پایان نامه شوید.

  1. کارگاه ها و سمینارهاکارگاه ها و سمینارها
  2. پیوندهای مفیدپیوندهای مفید

 

 

 

 

leader president behdasht tahavol farsp saamad