دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

ردیف

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

رشته تخصصی و درجه علمی

رزومه

پست الکترونیک

1

 IMG 20180719 WA0003

محمدرضا عطاءاللهی

مدیر گروه

استادیار

دکتری تخصصی ایمنی شناسی پزشکی

 

2

 

علی مروج

مدیرگروه

استادیار

دکتری تخصصی ایمنی شناسی پزشکی

 

3