دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

اعضای هیات علمی گروه

اعضای هیات علمی گروه ردیف عکس نام و نام خانوادگی سمت مرتبه علمی رشته تخصصی و درجه علمی رزومه پست الکترونیک 1   دکترعبدالحکیم الکامل مدیر گروه - متخصص قلب-فلوشیپ اینترونشنال   emailProtector.addCloakedMailto("ep_0810699a", ...

مدیریت گروه

مدیریت گروه مدیر گروه دکتر عبدالحکیم الکامل متخصص قلب-فلوشیپ اینترونشنال