دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

تماس با ما:

نشانی:استان فارس-فسا-میدان ابن سینا-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

تلفن:07153350994

فاکس:07153357012- 07153357091