دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

معرفی واحد

کميته ايمني و حفاظت دانشکده پزشکی در جهت تامین محیطی سالم و بهداشتی جهت کلیه کارکنان و دانشجویان، ارتقاء سطح آگاهی افراد در ارتباط با حفظ سلامت خود و محیط تحقیقاتی و همچنین کمک به  حفظ محيط زيست، تاسيس گرديده است. این وظیفه این کمیته در جهت اطلاع رسانی و آموزش، بالا بردن سطح آگاهی دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان، ترغیب مدیریت  در خصوص سرمايه گذاري در طرح هاي سالم سازی در محيط کار و آزمايشگاه ها می باشد

pic.imeni