دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

آزمون جامع علوم پایه ورودی 95 با حضور 91 داوطلب و آزمون جامع پیش کارورزی ورودی 92 با حضور 46 داوطلب پنج شنبه مورخ 97/12/16 با مدیریت اداره کل آموزش و با حضور مسئولین مربوطه در نوبت صبح برگزار گردید. بدیهی است داوطلبان آزمون پیش کارورزی پس از قبولی، در بخش بالینی بیمارستان حضور می یابند.

 

                                                                                                                                                                                          تاریخ درج خبر :97/12/18