دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

 

ردیف

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

رشته تخصصی و درجه علمی

رزومه

پست الکترونیک

1    محمد ابراهیم آستانه  مدیرگروه  استادیار  دکتری بافت شناسی  CV  
 2   مجید نقدی

 

   

 

 cv  
 3  

 زهره مآکولاتی

 هیئت علمی  دانشیار

 دکتری علوم تشریح

pdf cv  
 4