دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

برنامه های آموزشی

برنامه های آموزشی طرح جلسات دروس پزشکی (Lesson Plans) : سلول دستگاه قلب و عروق دستگاه ادراری دستگاه تنفس دستگاه غدد دستگاه تولید مثل دستگاه گوارش دستگاه اعصاب دستگاه بینایی و شنوایی آزمایشگاه فیزیولوژی پزشکی     شناسنامه دروس پزشکی :  سلول   دستگاه قلب ...

تماس با ما

تماس با ما نشانی : فسا – میدان این سینا – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی- ساختمان جدید- طبقه دوم – گروه فیزیولوژی 071-53350944-6 : تلفن  246 : داخلی 

پیوند های مفید

پیوند های مفید لینک های مفید پیشنهادی گروه فیزیولوژی Pubmed Stereology.sums.ac.ir Biocompare.com sciencedirect Researchgate.com Iranian society of physiology & pharmacology