دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی ایمونولوژی

 

رعایت موارد ایمنی عمومی:

 • در آزمايشگاه حتما" از روپوش سفید  آزمايشگاه و دستکش استفاده کنيد و دکمه های روپوش را بسته نگه دارید.
 • خانم ها می بايستی مقنعه يا روسری خود را داخل روپوش قرار دهند. در غير اين صورت از مقنعه جداگانه در آزمايشگاه استفاده نمايند.
 • در صورت امکان، از کفش های جلو بسته در آزمايشگاه استفاده کنید.
 • کيف و وسايل شخصی خود را در مکان خاص خود در آزمايشگاه قرار دهید و فقط یک دفتر مخصوص و یک قلم در کنار میز کار خود داشته باشید.
 • از خوردن، نوشيدن، سيگار کشيدن و... در محيط آزمايشگاه جدا" پرهيز نماييد.
 • جهت استفاده از هر دستگاه و به منظور جلوگيری از هرگونه اختلال در دستگاه ها لازم است در شروع استفاده با مسئول آن هماهنگی کامل به عمل آورید.
 • هنگام کار با دستگاه UV از عينک محافظ و دستکش استفاده نماييد.
 • هرگز مواد شيميايی محلول را بوسيله پيپت با دهان نکشيد.
 • هنگام استفاده از ترازو و بعد از هر توزين صفحه ترازو و قاشقک مخصوص توزين را به دقت تميز نماييد. پيش از توزين يا برداشتن هر ماده برچسب ايمنی آن را مطالعه کنيد. 
 • درصورت ابتلا به بیماري خاص و یا وجود زخم و بریدگی در دست، قبل از شروع کـار به مسؤول آزمایشگاه مراجعه نمایید.
 • از انجام شوخی ها ی بی مورد در محیط آزمایشگاه اجتناب کنيد.
 • قبل و بعد از آزمایش میز کار خود را با مواد ضد عفونی کننده تمیز کنید و میز کار خود را همان گونه که تحویل گرفته اید، تحویل دهید. 
 • قبل از ترك آزمایشگاه حتماً دست هاي خود را با آب و صابون و مادة ضد عفونی بشویید.
 • رعایت موارد ایمنی در هنگام کار با سانتریفوژ :
 • آئروسل ها : باید حتی الامکان سانتریفوژ در هنگام کار، حداقل میزان آئروسل را ایجاد کند.
 • استفاده از سانتریفوژ : هنگام روشن کردن سانتریفوژ مطمئن باشید که در آن کاملاً بسته شده باشد.
 • آلودگی :از سانتریفوژ نمودن لوله های حاوی نمونه خون، ادرار، خلط …. و یا مایعات قابل اشتعال که درپوش نداشته باشد، خودداری نمائید. در هنگام سانتریفوژ یک سیستم خلاء ایجاد می شود که باعث تبخیر مایعات می گردد که می تواند منجر به ایجاد ذرات آئروسل از مواد آلوده شده و یا سبب انفجار مایعات قابل اشتعال گردد.
 • عوامل عفونی: همه کشت ها و یا نمونه هایی که در آنها احتمال ایجاد آئروسل های عفونی وجود دارد، باید در لوله های مخصوص سانتریفوژ که کاملاً دربسته باشد و در محفظه هایی با در کاملاً محکم سانتریفوژ گردد.
 • تمیز کردن : باید سانتریفوژ بطور مرتب با محلول هیپوکلریت سدیم با رقت ۱۰/۱ و یا مواد مناسب دیگر ضدعفونی شود.
 • تراز نمودن : هنگامی که باسانتریفوژ کار می کنید باید مطمئن شوید که سیستم تعادلی آن درست باشد. روتورهای متعادل نشده در چرخش ایجاد ارتعاش می کنند.
 • در صورت شکستگی و یا مشکوک شدن به شکستن لوله در سانتریفوژ، باید موتور خاموششده وبه مدت ۳۰ دقیقه صبر نمائید. اگر بعد از خاموش شدن سانتریفوژ متوجه شکستگی لوله شدید، باید بلافاصله درآن را بسته و به مدت ۳۰ دقیقه صبر نموده و سپس اقدام به تمیز نمودن و ضدعفونی کردن محل نمایید. (مطابق دستورالعمل چگونگی حفاظت در مواقع شکستن ظروف حاوی مواد آلوده و یا ریختن مواد آلوده).