دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی پزشکی اجتماعی

پزشکی اجتماعی شاخه­ ای تخصصی در علوم پزشکی است که به درک تأثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی بر حالات مرتبط با سلامت و بهبود شرایط منجر به سلامت جامعه می‌پردازد. 
پس از وقوع انقلاب صنعتی و توسعه روز افزون شهرنشینی مشکلات سلامتی جدیدی دامن­ گیر جوامع شد و مداخله در سطح فردی پاسخگوی مشکلات جدید نبود و پزشکی اجتماعی برای مداخله در سطح جامعه به تدریج شکل گرفت و امروزه تحت عنوان 
Socio-Preventive Medicine , Public Health Medicine , Community Medicine , Social Medicineدر دانشگاه­ های مختلف دپارتمان­ هایی را به خود اختصاص داده است. 
پزشكي اجتماعي دانش، نگرش و مهارت فراگیران را در زمینه سنجش نیازهای سلامت، مشارکت در تدوین و اجرای مداخله برای رفع نیازها و ارزشیابی برنامه­ ها به منظور تأمین، حفظ و ارتقای سلامت افراد و جامعه در راستای توسعه پایدار ملی ارتقاء می­ دهد.

در دانشگاه علوم پزشکی فسا نيز گروه آموزشی پزشکی اجتماعی در سال 1377 به همت دکتر فرهود نیکویی شکل گرفت و شروع به ارائه خدمات آموزشی به فراگیران نمود و در حال حاضر سه عضو هيأت علمي دارد و مدیریت اين گروه از ابتدا تا کنون به عهده دكتر نيكويي بوده است. این گروه در کنار سایر گروه­ های آموزشی سعی دارد با آموزش فراگيران گامي مؤثر در جهت تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه بر دارد.

وظیفه اصلی این گروه آموزش پزشكي با محوريت جامعه است كه براي تحقق آن علاوه بر ارائه دروس تئوری پزشکی اجتماعی 1،2،3،4،5 دانشجویان پزشکی، اپیدمیولوژی بیماری ­های واگیر و اصول و کلیات اپیدمیولوژی دانشجویان بهداشت عمومی، اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ­های دانشجویان پرستاری، بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی دانشجویان علوم آزمایشگاهی، آمار زیستی و روش تحقیق کلیه رشته ها، مسئولیت دوره­ هاي كارآموزي و كارورزي پزشکی اجتماعی دانشجویان پزشکی را هم عهده­ دار می ­باشد. در طي دوره­ هاي يك ماهه كارآموزي و كارورزي، فراگيران با حضور در عرصه شهری و روستائی شبكه سلامت "مركز بهداشت شهرستان، مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي، پايگاه­ هاي بهداشتي و خانه ­هاي بهداشت" از نزديك با برنامه ­هاي جاري نظام سلامت و نيازهاي جامعه آشنا شده و ضمن انجام فعاليت ­هاي عملي؛ توانايي ارزيابي، يافتن مشكلات، اولويت­ بندي و ارائه مداخلات لازم براي حل مشكلات داراي اولويت را کسب می­ نمایند.

گستردگی واحدها و دوره ­های برگزار شده توسط این گروه، گروه پزشکی اجتماعی را به تنها گروهی تبدیل کرده است که دانشجویان پزشکی از بدو ورود به دانشگاه تا زمان فراغت از تحصيل با اين گروه ارتباط آموزشي دارند و این امر نشانگر نقش مؤثر گروه در آموزش پزشکی عمومی می ­باشد.

نقش برجسته دیگر این گروه مشارکت در برگزاری کارگاه­ های آموزشی روش تحقیق، مقاله نویسی، روش سرچ در منابع الكترونيك و سایر کارگاه های توانمند­سازی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و همکاری نزدیک با معاونت پژوهشی و مجله دانشگاه و عضویت در شوراهای پژوهشی و مشاوره متدولوژی و آمار طرح­ های پژوهشی دانشگاه و پایان­ نامه­ های دانشجویان پزشکی می­ باشد. ضمن آنكه در اکثر قریب به اتفاق فعالیت ­های پژوهشی دانشگاه حداقل یکی از اعضای این گروه به نوعی (مجری، همکار، مشاور، داور) مشارکت فعال دارند.