دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی آناتومی

تجهیرات آزمایشگاه کشت سلول

تجهیرات آزمایشگاه کشت سلول هود لامینار.pdf انکوباتور دی اکسید کربن میکروسکوپ اینورت سانتریفیوژ مینی سانتریفیوژ لامپ جهار شعله uv دوربین stereo.pdf

سالن مولاژ

سالن مولاژ P1290750.JPG jpg2 jpg3 P1290738.JPG قوانین استفاده از سالن مولاژ

تجهیزات آزمایشگاه بافت شناسی

تجهیزات  آزمایشگاه بافت شناسی Tissue Processor.pdf حمام آب گرم (بن ماری) حمام پارافین پارافین دیسپنسر میکروتوم صفحه گرم کننده.pdf T107.pdf میکروسکوپ CX22 میکروسکوپ BM میکروسکوپ  cx23 راهنمای استفاده از میکروسکوپ slide protection STB.pdf

فعالیتهای پژوهشی گروه آناتومی

فعالیتهای پژوهشی گروه آناتومی     دکتر محمد ابراهیم آستانه مدیر گروه دکتر مجید نقدی هیئت علمی دکتر زهره ماکولاتی  هیئت علمی دکتر مریم فرهمند   دکتر اعظم سلیمانی