دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه بیوشیمی

تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی فسا از سال 1393 در رشته بيوشيمی بالينی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذيرد. روند پذیرش دانشجویان ارشد در این رشته در دانشکده پزشکی فسا به صورت  زیر است 1393 1394 1395 1396 1397 سال پذیرش 4 6 4 5 3 تعداد دانشجو ...

پیوند های مفید

پیوند های مفید                                     http://en.wikipedia.org                                      http://chemistry.about.com/od/lecturenoteslab/Biochemistry_lecture-Notes-labs.htm www.Ncbi.Nlm.Nih.gov http://med.sums.ac.ir/deputies/poshtibani/emeni/ ...

امتحانات و نتایج

امتحانات و نتایج برنامه امتحانی دروس پایه گروه بیوشیمی 97.docx برنامه امتحاني نيمسال اول98-97 سالن امتحانات.docx برنامه امتحانی ارشد 96.docx

اعضای هیات علمی گروه

اعضای هیات علمی گروه     ردیف عکس نام و نام خانوادگی سمت مرتبه علمی رشته تخصصی و درجه علمی رزومه پست الکترونیک 1   محمدحسن مشکی باف عضو هئیت علمی و مدیر گروه دانشیار دکترای بیوشیمی بالینی     2   بهرام ...