دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی فناوری های نوین

pdfکتابچه درس نانوبیوتکنولوژی (ارائه شده توسط دکتر ابراهیمی نژاد)

اسلاید های درس نانوبیوتکنولوژی (ارائه شده توسط دکتر ابراهیمی نژاد)

  1. pptxWhat is NANO
  2. pptxNanoparticles