دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

معاونت آموزشی

 

معاون آموزشی دانشکده پزشکی

 

pdfشرح وظایف معاون آموزشی دانشکده

 

 

دکتر امیر انصاری

متخصص بیماری های داخلی

 

عکس

 

 

 

پیام معاون آموزشی دانشکده:

 

 

 

رزومه دکتر امیر انصاری