دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

معاونت آموزشی

 

معاون آموزشی دانشکده پزشکی

 

pdfشرح وظایف معاون آموزشی دانشکده

 

 

دکتر امیر انصاری

متخصص بیماری های داخلی

 

عکس

 

 

 

پیام معاون آموزشی دانشکده:

 

به نام خدایی که جان را فکرت آموخت

دانشکده پزشکی فسا بر آنست با توکل بر خدا در جهت تربیت نیروی انسانی کارآمد در مجموعه بهداشت و درمان، با رویکرد کسب رضایت الهی گام برداشته تا ضمن شکوفایی بعد شخصیتی دانشجویان، تعالیم پزشکی به نحوی شایسته و در خور به این عزیزان ارائه گردد تا منجر به تربیت دانش آموختگان فرهیخته و دانشمند گردد.

اینک که به لطف پروردگار مسئولیت معاونت آموزشی دانشکده پزشکی به اینجانب سپرده شده است تعهد خود را نسبت به تلاش همه جانبه در راستای ارتقا سطح کیفی آموزش دانشکده اعلام می دارم و امیدوارم در کنار تلاش همه عزیزان در دانشکده پزشکی بتوانیم محیطی آرام، با نشاط، پویا ودر شأن دانشجویان پزشکی فراهم نمائیم .

 

 

رزومه دکتر امیر انصاری