دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

تماس با ما

 

تلفن مستقیم دفتر ریاست دانشکده:     07153314037

 

تلفن آموزش دانشکده :     6-07153350994            داخلی       245

 

نمابر :    07153314037

 

پست الکترونیک :

 

نشانی پستی : فسا، میدان ابن سینا، پردیس دانشگاه علوم پزشکی فسا، ساختمان دانشکده پزشکی