دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

کمیته ایمنی و بهداشت کار

اطلاعیه و اخبار

اطلاعیه و اخبار تاریخ برگزاری امتحان حفاظت و ایمنی در آزمایشگاه 95/12/17 میباشد

Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\med/images/komiteh/pic.imeni.png): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\med\templates\fums\includes\helper.php on line 29

معرفی

معرفی معرفی واحد کميته ايمني و حفاظت دانشکده پزشکی در جهت تامین محیطی سالم و بهداشتی جهت کلیه کارکنان و دانشجویان، ارتقاء سطح آگاهی افراد در ارتباط با حفظ سلامت خود و محیط تحقیقاتی و همچنین کمک به  حفظ محيط زيست، تاسيس گرديده است. این وظیفه این کمیته در جهت ...

تماس با ما

تماس با ما تماس با ما: نشانی:استان فارس-فسا-میدان ابن سینا-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا تلفن:07153350994 فاکس:07153357012- 07153357091  

Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\med/images/komiteh/img.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\med\templates\fums\includes\helper.php on line 29

گالری کمیته ایمنی

گالری کمیته ایمنی برگزای کارگاه ایمنی و حفاظت در تاریخ 23 و24 بهمن ماه  

فرم ها

فرم ها فرم معرفی جهت کار در آزمایشگاه فرم گزارش ثبت حوادث فرم درخواست جابجایی تجهیزات سنگین فرم ثبت گزارش بازدیدها فرم خام SOP (روش کار استاندارد) دستورالعمل نحوه نگارش SOP