درخشش دانشجویان پزشکی فسا در آزمون جامع پیش کارورزی 1400

درخشش دانشجویان پزشکی در آزمون جامع پیش کارورزی 1400

درخشش دانشجویان پزشکی فسا در آزمون جامع پیش کارورزی 1400

1401/02/20

آرشیو
آرشیو
bg
نظرسنجی
آرشیو
آمار کرونا

1401/01/31

کل مبتلایان
32077
بهبود یافته
31293
کل فوتی ها
488
مراجعه به درمانگاه
0
تست PCR
79175
کل بستری ها
5711
واکسن دز اول
161388
واکسن دز دوم
145384
واکسن دز سوم
73562
جمع واکسیناسیون
380334
آرشیو