• 1400/12/02
  • - تعداد بازدید: 1656
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

دانشکده پزشکی فسا در حال حاضر مجری رشته های زیر می باشد:

1- دکترای عمومی پزشکی

2- دوره دستیاری بیماری های داخلی

3- دوره دستیاری رادیولوژی

4- کارشناسی ارشد بیوشیمی

5- کارشناسی ارشد فیزیولوژی

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: