• 1401/05/10
  • - تعداد بازدید: 167
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

«یا أیُّهَا النَّاسُ إنَّا خَلَقنَاکُم مِن ذَکَرٍ وَ أنثَی وَ جَعَلنَاکُم شُعُوباً وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إنَّ أکرَمَکُم عِندَ اللهِ أتقَاکُم إنَّ اللهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ.»

«ای مردم؛ ما شما را از مردی و زنی آفریدیم [همه شما در خلقت با یکدیگر برابر بوده و بسان هم آفریده شدید] شما را ملت‌ها و قبیله‌های [گوناگون و متنوع] قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ گرامی‌ترین شما نزد خداوند باتقواترین شماست. خداوند دانا و باخبر [از همه چیز] است.»

 

اعضای هیأت علمی و کارمندان دانشکده پزشکی خود را مفتخر و متعهد می دانند که:

  1. خشنودی خداوند چیزی جز خدمت به مردم و جامعه اسلامی نیست و وظایف شرعی و اصلی ما جلب رضایت الهی و عمل در چارچوب مقررات و التزام به مبانی اخلاقی- اسلامی است.
  2. ارتقا و حفظ کرامت انسانی در ارتباط با مراجعین را رعایت کرده و برای انجام خدمت و طلب رضایت دانشجویان فارغ از عواملی چون نژاد، مذهب، جنسیت، معلولیت، سن و یا ملیت برخورد مسئولانه داشته باشیم.
  3. با پشتکار و جدیت امور مربوط به دانشجویان  به عنوان سرمایه واقعی دانشگاه و وظایف آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی خود را پیگیری نموده و اشتباه‌هات را بپذیریم و اصلاح کنیم.
  4. حفظ نظم و آراستگی ظاهری در چارچوب موازین اسلامی، رعایت ادب و احترام، عدل و انصاف و خوشرویی را در جهت برقراری اخلاق اسلامی و تعالی و رشد سایر همکاران سرلوحه خود قرار دهیم.
  5. پست های دانشگاهی وسیله خدمت گزاری هستند و بر همین اساس از لطمه زدن به اموال، آبرو و شهرت دیگران خودداری کنیم.
  6. سعه صدر، حلم و بردباری، عطوفت و مهربانی را سر لوحه ­خود قرار داده و اعمال و گفتار و رفتارمان را به گونه ای قرار دهیم که باعث رنجش و نارضایتی ارباب رجوع نشود.
  7. مسؤلیت پذیری در برخورد با سایر همکاران، عدم سوء استفاده از اختیارات شغلی و اداری، عدم افشای اسرار محرمانه دانشجویان و دانش آموختگان و اعضای هیات علمی را رعایت کنیم.
کلمات کلیدی
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: