خانم سمیه نبیئی

خانم سمیه نبیئی

مسئول دفتر دانشکده پزشکی

شماره داخلی: 2432
تلفن: 07153314037

شرح وظایف : 

- انجام امور اداری و دفتری 

- نظارت و پیگیری امور مرتبط به دانشکده پزشکی

- دریافت مکاتبات  دانشکده و صدور ابلاغ کلیه مکاتبات ، دستورات و نظرات 

- تهیه و تنظیم صورتجلسات شوراها و کمیته هایی که در محدوده تشکیلات و حوزه ریاست دانشکده پزشکی تعیین می گردد.

- تنظيم قرار ملاقات هاي ارباب رجوع با رئيس دانشکده

- انجام ارتباطات تلفني رئيس دانشکده

- تنظیم و ثبت وقت ملاقات و جلسات مدیران

-   پاسخگویی به تلفن ها

- کار با ماشین فکس، سیستم های تلفن و ویدئو کنفرانس و سایر تجهیزات اداری

- ارسال و دريافت نمابرهاي رئيس دانشکده

-  پيگيري ثبت نامه هاي دفتر رئيس دانشکده

- پیگیری نیازهای دانشکده

- نظارت بر امور داخلي دفتر و نيز تشريفات ميهمانان رئيس دانشکده

- راهنمایی ارباب رجوع رئیس دانشکده و هدایت آن ها به واحدهای مربوطه

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: