• 1401/02/05
  • - تعداد بازدید: 527
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

تماس با ما

 

مکان

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

دفتر دانشکده پزشکی

53314037

2432

آموزش دانشکده پزشکی

53102245

2245

دفتر بخش پزشکی اجتماعی

53102257

2257

دفتر بخش فیزیولوژی

53102246

2246

دفتر بخش ایمونولوژی

53102399

2399

دفتر بخش میکروب

53102218

2218

دفتر بخش بیوشیمی

53102219

2219

آزمایشگاه بیوشیمی

53102214

2214

آزمایشگاه میکروب

53102228

2228

آزمایشگاه پاتولوژی

53102307

2307

آزمایشگاه قارچ شناسی و انگل شناسی

53102450

2450

 

 

نمابر: 07153314037

پست الکترونیک:  med@fums.ac.ir

نشانی پستی : فسا، میدان ابن سینا، پردیس دانشگاه علوم پزشکی فسا، ساختمان دانشکده پزشکی

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: