دکتر عبدالحکیم الکامل

دکتر عبدالحکیم الکامل

ریاست دانشکده پزشکی

شماره داخلی: 2432
تلفن: 07153314037
ایمیل: med@fums.ac.ir

 

 

پیام رئیس دانشکده:

ای نام تو بهترین سرآغاز

 خداوند منان را سپاس می گوییم که به ما نعمت علم اندوزی و توفیق خدمت به بندگانش را ارزانی داشته است خداوند متعـال را شکر می گویم و افتخـار می کنـم  که مسئولیت دانشکده پزشکی را  بعهده دارم، در این راستا توجه به آموزش و پژوهش در گروه های پایه وبالینی و فراهم نمودن زمینه همکاری مشترک و کاربردی آن ها رویکرد اساسی دانشکده پزشکی خواهد بود. برنامه محور بودن، مسئولیت پذیری، تعهد و پاسخگویی،کار تیمی، نوآوری، راستگویی، اخلاق حرفه ای، روابط برپایه احترام متقابل و حفظ کرامت انسانی از مهمترین ارزش های مورد توجه دانشکده خواهد بود.

مسئولان، اعضای هیئت علمی و کارکنان توانمند دانشکده، تلاش می کنند تا با فراهم نمودن محیطی پویا، سالم، با نشاط، علمی و با استانداردهای بالای آموزشی و پژوهشی، بستر مناسبی را برای جوانان مستعد و مشتاق علم و اندیشه و تخصص و اخلاق ایجاد نمایند.

امیدوارم با همدلی  همه عزیزان و دلسوزان این دانشگاه گام های موثری در ارتقاء شأن دانشگاه در کشور و در جهان قدم برداریم.

 

شرح وظایف:

 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقـررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن
 • ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحدهای مختلف دانشکده
 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به مدیران گروه‌ها
 • نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رییس دانشگاه ابلاغ می‌شود
 • ایجـاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهـنگی دانشکده
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیأت علمی دانشکده
 • پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده
 • ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رییس دانشگاه
 • انتخاب مدیران گروه ها (علوم پایه و بالینی) و پیشنهاد به رییس دانشگاه.
 • بررسی صلاحیت معاونان گروه‌ها و اظهارنظر درباره آنان
 • انجام سایر امور محوله

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: