• 1402/05/15
 • - تعداد بازدید: 681
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه

کارشناس پژوهشی

خانم سمانه زارعی

شرح وظایف:

 • دریافت عناوین پیشنهادی پایان نامه ها و بررسی عناوین از نظر جدید بودن
 • مشاوره به دانشجويان در خصوص نحوه تکمیل فرم های پایان نامه و بررسی ظرفیت اساتید راهنما
 • ارزیابی قالب پروپوزال های ثبت شده در سامانه پژوهان
 • هماهنگی با داوران و ارسال پروپوزال و کتابچه پایان نامه ها به ایشان
 • دریافت اصلاحیه داوران، ارجاع نظرات داوران به دانشجو و دریافت تاییدیه داوران
 • ارسال پروپوزال تایید شده توسط داور به شورای پژوهشی دانشگاه از طریق سامانه پژوهان
 • انجام هماهنگی های جلسات دفاع از پایان نامه و مدیریت این جلسات
 • تهیه دستورجلسه و صورتجلسه شوراي پژوهشي
 • دریافت آخرین نسخه متن پایان نامه جهت بررسی و صدور تاییدیه نهایی
 • دریافت گواهی ارائه پایان نامه به کتابخانه توسط دانشجو
 • تهیه صورتجلسات و نامه های مربوط به نمره نهایی پایان نامه ها
 • محاسبه و ثبت نمره پایان نامه دانشجویان
 • پیگیری و اطلاع رسانی گردش کار پایان نامه به دانشجویان در مراحل مختلف پیشرفت کار (ثبت عنوان، پروپوزال، نتایج داوری ها و ...)
 • ثبت اطلاعات پایان نامه ها
 • دريافت انتقادات، شکایات، پيشنهادات و راهكارهاي ذینفعان
 • برآورد تجهیزات مورد نیاز و انجام مکاتبات لازم جهت تأمین امکانات (سه ماه یکبار)
 • نیازسنجی و برگزاری کارگاه های پژوهشی
 • ارائه گزارش های پیشرفت کار
 • انجام سایر امور محوله
 • 1401/08/10
 • - تعداد بازدید: 681
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه

کارشناس پژوهشی

کلمات کلیدی
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: