• 1401/01/22
  • - تعداد بازدید: 364
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

اعضای هیات علمی گروه بیماری های قلب و عروق

ردیف

نام و نام خانوادگی

عکس

سمت

مرتبه  علمی

رشته تخصصی و درجه علمی

رزومه

پست الکترونیک

1

عبدالحکیم الکامل

Alkamel

مدیر گروه

استادیار

متخصص قلب-فلوشیپ اینترونشنال

  aalkamel@yahoo.com

2

سودابه کشتکار

 

عضو گروه

استادیار

متخصص بیماریهای قلب وعروق

  soudabehkeshtkar@gmail.com

3

احسان سمیعی

 

عضو گروه

استادیار

متخصص بیماریهای قلب وعروق

   

4

رقیه عسکری

 

عضو گروه

استادیار

متخصص بیماریهای قلب وعروق

   

5

عاطفه عمادی

 

عضو گروه

استادیار

متخصص بیماریهای قلب وعروق

   
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: