• 1401/01/22
  • - تعداد بازدید: 806
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

اعضای هیات علمی گروه بیماری های داخلی

ردیف

نام و نام خانوادگی

عکس

سمت

مرتبه  علمی

رشته تخصصی و درجه علمی

رزومه

پست الکترونیک

1

بابک پزشکی

Pezeshki

مدیر گروه

استادیار

متخصص داخلی- فوق تخصص بیماری غدد و متابولیسم بزرگسالان

  Babakpezeshki@outlook.com

2

پوپک محقق

Mohaghegh

عضو گروه

استادیار

متخصص داخلی- فوق تخصص روماتولوژی

  mohaghp@yahoo.com

3

زهرا سلمان پور

Salmanpoor

عضو گروه

استادیار

متخصص داخلی -فوق تخصص کلیه

  Salmanpur.z@gmail.com

4

فاطمه قادری

 

عضو گروه

استادیار

متخصص داخلی -فوق تخصص کلیه

   

5

محمد کاظم وکیل

Vakil

عضو گروه

استادیار

متخصص داخلی -فوق تخصص خون و آنکولوژی

   

6

عزیز الله آبادی

Abadi

عضو گروه

استادیار

متخصص داخلی -فوق تخصص گوارش وکبد

   

7

عاطفه سعدی دوست

 

عضو گروه

استادیار

متخصص داخلی -فوق تخصص گوارش وکبد

   

8

سمانه احسنت

 

عضو گروه

استادیار

متخصص داخلی -فوق تخصص ریه

   

9

امیر انصاری

Ansari

عضو گروه

استادیار

متخصص بیماری های داخلی

  Dr.amiransari84@yahoo.com

10

سیده لادن مصطفوی

 

عضو گروه

استادیار

متخصص بیماری های داخلی

  Saramostafavi65@gmail.com

11

محمد ثابت

 

عضو گروه

استادیار

متخصص بیماری های داخلی

   

12

علی احمدی

 

عضو گروه

استادیار

متخصص بیماری های داخلی

   

13

علی اصغر کریمی

 

عضو گروه

استادیار

متخصص بیماری های داخلی

   
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: