• 1401/01/22
  • - تعداد بازدید: 297
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

اعضای هیات علمی گروه بیماری های مغز و اعصاب

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عکس

سمت

مرتبه  علمی

رشته تخصصی و درجه علمی

رزومه

پست الکترونیک

1

زهرا منتصری

montaseri

مدیر گروه

استادیار

متخصص بیماری های عفونی

  Montaserizahra90@gmail

4

شهرام مسعودی نژاد

 

عضو گروه

استادیار

متخصص بیماری های مغز و اعصاب

   

5

کاوه کاشانی

 

عضو گروه

استادیار

متخصص بیماری های مغز و اعصاب

  Kave.ka57@yahoo.com

6

عبدالله غافری

 

عضو گروه

استادیار

متخصص بیماری های مغز و اعصاب

   

7

سارا اژدری

 

عضو گروه

استادیار

متخصص بیماری های مغز و اعصاب

   
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: