• 1401/01/22
  • - تعداد بازدید: 296
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

اعضای هیات علمی گروه بیماری های کودکان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عکس

سمت

مرتبه  علمی

رشته تخصصی و درجه علمی

رزومه

پست الکترونیک

1

زهرا بازرگانی

Bazaghani

مدیر گروه

استادیار

متخصص کودکان و نوزادان –فوق تخصص کلیه

  zahbaz@yahoo.com

2

قاسم نیکفر

Nikfar

عضو گروه

استادیار

متخصص کودکان ونوزادان-فوق تخصص  غدد کودکان

  dr_gh.nikfar@yahoo.com

3

مریم بهمنیار

Bahmaniar

عضو گروه

استادیار

متخصص کودکان و نوزادان –فوق تخصص کبد و گوارش

  Maryam.bahmanyar60@gmail.com

4

عالیة میرزایی

 

عضو گروه

استادیار

متخصص کودکان و نوزادان-فوق تخصص نوزادان

  mirzaia@sums.ac.ir

5

الهام سادات یوسفی فر

 

عضو گروه

استادیار

متخصص کودکان و نوزادان-فوق تخصص نوزادان

   

6

الهام کبریایی

 

عضو گروه

استادیار

متخصص کودکان و نوزادان

  elhamkebriyaei@yahoo.com

7

هدایت رسولی

 

عضو گروه

استادیار

متخصص کودکان و نوزادان

   

8

لیلا جوهری

 

عضو گروه

استادیار

متخصص کودکان و نوزادان

   

9

ایرج ضابطی

 

عضو گروه

استادیار

متخصص کودکان و نوزادان

   

10

پگاه  رضائی

 

عضو گروه

استادیار

متخصص کودکان و نوزادان

   
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: