• 1400/12/02
 • - تعداد بازدید: 232
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه

کمیته دانشجویی EDO

 

 • انتقال و پیگیری مطالبات، انتقادات و پیشنهادات آموزشی دانشجویان ورودی های مختلف دانشکده.
 • توانمندسازی دانشجویان دانشکده در زمينه آموزش علوم پزشكي از طریق:
  1. برگزاري سمینارها و كارگاه­هاي آموزشي مبتنی بر نیازهای دانشجویان.
  2. ارائه مشاوره به دانشجويان و تشکل­های دانشجویی در زمينه آموزش علوم پزشكي.
  3. حمایت از شرکت دانشجویان در برنامه­های آموزشی ملی و بین­المللی.
  4. مشارکت در فعالیت­های توسعه­ای EDO.
 • مشارکت در چرخه برنامه­ریزی آموزشی اعم از نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی:
  1. تلاش برای تهیه کوریکولوم هایی مطابق با شیوه های نوین.
 • آگاه­سازی، تشویق و جذب دانشجویان دانشکده جهت مشارکت در فعالیت­های توسعه آموزشی.
 • مشارکت در ارزشیابی­های فعالیت­های آموزشي:
  1. مشارکت در طراحی، اجرا و بازخورد ارزشیابی­های برنامه، دوره، اساتید، کارکنان و فرآیندهای آموزشی.
  2. مشارکت در ارزشیابی سیاست­ها و آیین­نامه­های آموزشی مرتبط با دانشجویان.
 • برقراری ارتباط، اطلاع­رسانی و بستر­سازی جهت تعامل و تبادل تجارب دانشجویی از طریق:
 1. برگزاری جلسات درون و برون دانشکده ای.
 2. برگزاری همایش­ها و جشنواره­ها.
 3. رسانه­های مختلف اعم از نشریات، فضای مجازی و ... .
 4. تهیه پوستر و بروشور هایی برای آگاهی دانشجویان از اقدامات و اهداف کمیته برای جذب دانشجویان علاقه مند.
 • زمینه سازی و مشارکت در طراحی، اجرا و ارزشیابی­های ایده­های نوآورانه آموزشی.
 • مشاركت در عرصه پژوهش در آموزش:
  1. پژوهش در آموزش.
  2. حمایت از ارائه نتایج پژوهش در آموزش در همایش­ها و مجامع ملی و بین­المللی.
 • خودارزیابی و مشارکت در ارزشیابی­­های کمیته­ دانشجویی.
 • به­روز نگه­داشتن صفحه کمیته دانشجویی در وب‌سایت دانشکده پزشکی و مستندسازی و تهیه آرشیو فعالیت‌های کمیته دانشجویی.
کلمات کلیدی
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: