• 1401/01/22
  • - تعداد بازدید: 267
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

اعضای هیات علمی گروه بیماری های عفونی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عکس

سمت

مرتبه  علمی

رشته تخصصی و درجه علمی

رزومه

پست الکترونیک

1

زهرا منتصری

montaseri

مدیر گروه

استادیار

متخصص بیماری های عفونی

  Montaserizahra90@gmail

2

محمد اکراهی

Ekrahi

عضو گروه

استادیار

متخصص بیماری های عفونی

  Dr.ekrahi@gmail.com

3

جلال کریمی Karimi

عضو گروه

استادیار

متخصص بیماری های عفونی

  Jalalmd7@gmail.com

 

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: