• 1402/08/14
  • - تعداد بازدید: 164
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

تماس با ما گروه انگل شناسی و قارچ شناسی

نشانی : فسا – میدان این سینا – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی- ساختمان شماره دو- طبقه اول– گروه انگل شناسی و قارچ شناسی

071-53350944-6 : تلفن

داخلی: 2450

تلفن مستقیم: 53102450- 071

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: